Čo je a ako vyzerá URL adresa?

URL adresa je unikátne miesto na webe. Skratka pochádza z anglického Uniform Resource Locator. Môže obsahovať HTML stránku, obrázok, video a podobne. Tiež sa tam nemusí nachádzať žiadny obsah a dostanete len informáciu o stave URL adresy, tzv. stavový kód. Napríklad, že stránka neexistuje, je dočasne nedostupná, bola presmerovaná, resp. presťahovaná na inú adresu a iné.

URL vyzerá napríklad takto https://spotibo.sk/know-how/, avšak môže obsahovať viac prvkov:

Ako vyzerá URL adresa

Pre úplnosť v nej môže byť uvedená aj identifikácia užívateľa a portu:

Celá URL vrátane URL portu a username

Detailnú schému tvorby URLnájdete na wikipédii:

URL schema

Ako ešte môže URL vyzerať? Pozrime si pár príkladov:

  • https://web.com – cesta k súboru, parametre ani fragment nie sú povinné.
  • mailto:meno@gmail.com – aj adresa e-mailu je URL.

Čo znamenajú jednotlivé časti URL?

  • Schéma: Z prehliadania webových stránok môžete poznať najmä protokoly http a https. Avšak môžu byť aj iné, napríklad na prenos súborov (ftp) alebo pre e-mail (mailto). V schéme je ešte možné použiť file, data, irc.
  • Hostiteľ: tvorí ho doména (napr. domena.sk), subdoména (napr. nieco.estenieco.domena.sk), prípadne IP adresa (napr. 37.9.175.133).
  • Cesta k súboru: Umiestnenie, kde sa u hostiteľa nachádza požadovaný súbor. Môže sa skladať zo zložky a názvu súboru, jeho prípony. V skutočnosti sa nemusí jednať o reálne uložený súbor na serveri.
  • Parametre sú dodatočné informácie, vďaka ktorým môžete po navštívení URL dostať špecifickú odpoveď. Napríklad URL https://eshop.sk/tricka?farba=cierna&velkost=xxl by mohla zobraziť len čierne tričká s veľkosťou XXL. Parametre sa začínajú otáznikom(?) a ak ich je viac, oddeľujú sa znakom &. Aby boli parametre lepšie čitateľné, zvyknú sa maskovať ako „cesta k súboru“. A namiesto https://eshop.sk/tricka?farba=cierna&velkost=xxl má URL tvar https://eshop.sk/tricka/cervene/xxl
  • Fragment poukazuje na nejakú časť v obsahu. Napríklad po otvorení https://eshop.sk/tricka/cervene/xxl#recenzie by sa vám stránka neotvorila na začiatku, ale hneď by ste sa „odscrollovali“ po časť, kde sú uvedené recenzie. Fragment môže zohrávať aj úlohu parametra. I keď to býva často problematické. Pretože informácia vo fragmente štandardne nie je odosielaná na server.

URL a SEO

  • Vyhľadávače rozlišujú rozdiely medzi protokolmi (http vs. https), cestou, aj parametrami v URL. Na to si treba dávať pozor. Napr. adresy https://eshop.sk/tricka/, https://eshop.sk/tricka či https://eshop.sk/TRICKA sú rôzne a vyhľadávače ich môžu posudzovať ako 3 rôzne stránky.
  • Časť s fragmentom obvykle „zahadzujú“. To znamená, že napr. URL https://eshop.sk/tricka/cervene/xxl#recenzie odignorujú a namiesto toho navštívia iba https://eshop.sk/tricka/cervene/xxl.
  • Kľúčové slová v URL: Vyhľadávače ich obvykle berú do úvahy, hoci ich prínos je veľmi nízky. Preto je vhodnejšie používať radšej URL v tvare https://eshop.sk/tricka?farba=cierna než https://eshop.sk/tricka?f=c. V ideálnom prípade je URL krátka a výstižná, napr. https://eshop.sk/tricka/cierne.