Aktualizácie Google a Seznamu

Buďte informovaní hneď po vydaní aktualizácie

Bez reklamy a spamu. Neposielame nič iné. Newsletter so SEO tipmi nájdete tu.

Aktualizácie vyhľadávacích algoritmov

Prehľad aktualizácií algoritmov a SERPu

Google updates
SERP

20.6.2024

27.6.2024

Júnový spam update

Potvrdený
Po troch mesiacoch od posledného spam update prichádza aktualizácia. Jej súčasťou je zlepšenie detekcie zakázaných SEO a link building praktík, vrátane SpamBrain systému. Aktualizáciu bude Google nasadzovať cca týždeň. Nástroje na monitoring výsledkov vyhľadávania zatiaľ nezaregistrovali výrazné zmeny, avšak to sa môže v najbližších dňoch zmeniť.

Čítajte viac:

Google updates
SERP

5.6.2024

Google - najväčší výkyv za posledné mesiace, bez súvisu s AI overviews

Nepotvrdený
Viaceré monitorovacie nástroje zaznamenali najväčšie výkyvy v tomto roku. Zmeny sú aj v krajinách bez výsledkov s generatívnou umelou inteligenciou.

Prevádzkovaľ nástroja Algoroo, Dan Petrovic, označuje túto aktualizáciu za najväčší výkyv, aký zaznamenali od spustenia monitoringu (2018). Iné aktualizácie sa tomu podľa jeho slov ani nepribližujú:

Algoroo:
Algoroo jún 2024

Mozcast:
Mozcast jún 2024

Semrush:
Semrush jún 2024

Čítajte viac:

Google updates
SERP

15.5.2024

Google začína nasadzovať odpovede od umelej inteligencie - zatiaľ v USA

Potvrdený
Google o nasadení tzv. "AI overview" v USA informoval 14.5.2024. Keďže sa jedná o aktualizáciu, ktorá môže výrazne ovplyvniť výsledky vyhľadávania a SEO, budeme pozorne sledovať zmeny na Google a reálne dopady.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

9.5.2024

17.5.2024

Výrazné výkyvy na Google - máj 2024

Nepotvrdený
Monitorovací nástroj SEMrush zaznamenal výrazné výkyvy v pozíciach na Google. 9/10 pre USA, výrazné výkyvy sú aj v Európe.

semrush sensor 9
Výkyvy boli zaznamenané od 9.5. až do 17.5.

Zmeny hlásil napr. aj Brodie Clark na X (Twitteri).

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

5.5.2024

Začína platiť "zneužívanie reputácie webu"

Potvrdený
Google spolu s marcovým core update avizoval aj zmeny vo vyhodnocovaní spamu. Za spam považuje okrem iného aj to, keď web zneužíva svoju reputáciu na získanie pozícií pre nerelevantný, nekvalitný obsah, ktorý často vytvárajú iní autori než pôvodný web.

Vyhľadávač rozhoduje o penalizáciách zatiaľ len s pomocou ručných kontrol. V takom prípade bude informácia o postihu dostupná v Google Search Console. Avšak to by sa malo zakrátko zmeniť.

Čítajte viac:

ALGORITMUS

17.4.2024

Seznam predstavuje nové jazykové modely

Nepotvrdený
Podľa Collabimu zmenilo pozície o viac než 30 miest cez 5% kľúčových slov.

Seznam 17.4. infomoval, že vo vyhľadávaní využíva nové jazykové modely zamerané na analýzu a interpretáciu českého jazyka. Prevyšujú výkonnosť väčších modelov od OpenAI. Výrazne by mali zlepšiť kvalitu organického vyhľadávania vrátane obrázkov a poskytnúť presnejšie a relevantnejšie featured snippety.

Avšak nemáme potvrdené, že uvedená informácia bola ku dňu oznámenia aj nasadená. Nemusí to súvisieť.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

12.3.2024

Interaction to Next Paint (INP) nahradzuje Core Web Vitals metriku FID

Potvrdený
Core Web Vitals metriky sú súčasťou hodnotiacich faktorov Googlu. Metrika FID je k 12.3. nahradená metrikou INP. Viac sa o nej môžete dočítať na Vzhurudolu.cz od Martina Michálka.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

5.3.2024

19.4.2024

Marcový Google Core update

Potvrdený
Google oznámil, že tento core update je komplexnejší ako obvyklé aktualizácie. Zahŕňa zmeny vo viacerých kľúčových systémoch s cieľom lepšie hodnotiť užitočnosť obsahu. Vzhľadom na komplexnosť aktualizácie, jej nasadenie trvalo dlhšie ako býva obvyklé. Google vyzýva tvorcov obsahu, aby sa zameriavali na kvalitný obsah určený pre ľudí a odkazuje ich na svoju novú FAQ stránku, kde vysvetľuje zmeny spojené s touto aktualizáciou.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

5.3.2024

20.3.2024

Marcový Google Spam update

Potvrdený
Google predstavil tri nové protispamové politiky zamerané na boj proti neetickým praktikám ako zneužívanie expirovaných domén, masová tvorba obsahu a zneužívanie reputácie stránok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Čítajte viac:

ALGORITMUS

24.2.2024

Seznam - výkyvy vo februári

Nepotvrdený
Podľa Collabimu zmenilo pozície o viac než 30 miest cez 9% kľúčových slov. Je to najväčší výkyv od júla 2023. Hoci Seznam nevydal oficiálne stanovisko, je možné, že prišlo k väčšej aktualizácii.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

23.2.2024

Možná väčšia aktualizácia na Google

Nepotvrdený
Monitorovacie nástroje ako SEMrush, Mozcast či SERP Metrics zaznamenali výrazné výkyvy v pozíciach na Google.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

14.2.2024

Výraznejšie výkyvy na Google

Nepotvrdený
Google updates
BUG

1.2.2024

8.2.2024

Chyby v indexácii - trvanie cca 7 dní

Potvrdený
Google potvrdil, že rieši problém s indexáciou, ktorý ovplyvňuje „nízky počet stránok“ a bráni im včasné zobrazenie sa vo výsledkoch vyhľadávania Google. Problém sa zdá, že začal v noci, v stredu 31. januára, kedy si niektoré stránky všimli problémy s indexáciou v Google Search.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

10.1.2024

Výraznejšie výkyvy na Google

Nepotvrdený
Google updates
ALGORITMUS

8.11.2023

7.12.2023

Aktualizácia zameraná na recenzie (Reviews update)

Potvrdený
Google vydal aktualizáciu recenzií za november 2023. V budúcnosti už nebude informovať o budúcich aktualizáciách, keďže budú častejšie.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

2.11.2023

28.11.2023

Novembrový core update

Potvrdený
Hlavnou zmenou je aktualizácia jadra vyhľadávania. Google vylepšil jeden z kľúčových systémov hodnotenia.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

5.10.2023

19.10.2023

Októbrový Google core update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

4.10.2023

19.10.2023

Októbrový Google spam update

Potvrdený
Aktualizácia sa zameriava na vylepšenie systémov detekcie spamu a obsahuje nasledujúce kľúčové prvky:
  • Aktualizácia zlepší schopnosť Googlu detekovať spam v mnohých jazykoch, čo zahrňuje turečtinu, vietnamčinu, indonézštinu, hindčinu, čínštinu a ďalšie.
  • Rôzne typy spamu: Cieľom je zamedziť viacerým druhom spamu, o ktorých komunita nahlásila, že sa objavujú v spomínaných jazykoch. To zahŕňa cloaking, hacknuté stránky, automaticky generovaný obsah a scraping obsahu z iných webov.

Čítajte viac:

ALGORITMUS

30.9.2023

Seznam - možná jesenná aktualizácia

Nepotvrdený
Podľa Collabimu zmenilo pozície o viac než 30 miest cez 7% kľúčových slov.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

14.9.2023

28.9.2023

September 2023 helpful content update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

22.8.2023

7.9.2023

August 2023 core update

Potvrdený
ALGORITMUS

30.6.2023

Seznam - možná aktualizácia

Nepotvrdený
Podľa Collabimu zmenilo pozície o viac než 30 miest cez 13% kľúčových slov.

Čítajte viac:

""
ALGORITMUS

10.5.2023

Seznam - úprava v relevancii vyhľadávania

Potvrdený
Zmena na Sezname sa dotýka všetkých výsledkov. Najväčšie zlepšenie by mali užívatelia zaznamenať u firemných a informačných fráz. Podľa Collabimu zmenilo pozície o viac než 30 miest cez 12% kľúčových slov.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

12.4.2023

25.4.2023

April 2023 reviews update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

22.3.2023

28.3.2023

March 2023 core update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

21.2.2023

7.3.2023

February 2023 product reviews update

Potvrdený
ALGORITMUS

18.1.2023

Seznam - aktualizácia "vsáknutí vektorů"

Potvrdený
Nasadenie viedlo k veľkým zmenám v poradí výsledkov. Avizoval ho Dušan Janovský zo Seznamu.

Čítajte viac:

Google updates
ALGORITMUS

14.12.2022

Google update - aktualizácia odkazového spamu

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

12.12.2022

Aktualizácia Google služieb v ČR

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

19.10.2022

Google spam update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

11.10.2022

Google Search Essentials

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

20.9.2022

Google product review update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

12.9.2022

Google core update

Potvrdený
ALGORITMUS

8.9.2022

Seznam - zlepšenie výsledkov na zámer "Poradit"

Potvrdený
SERP

30.6.2022

Seznam - Obohatenie snippetov o štruktúrované dáta receptov a eventov

Potvrdený
ALGORITMUS

28.6.2022

Seznam - Zvýšenie váhy "Page quality"

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

28.5.2022

Google core update

Potvrdený
ALGORITMUS

3.5.2022

Seznam - Nový model radenia výsledkov v entitnom vyhľadávaní

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

17.11.2021

Google Core update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

27.7.2021

Link spam update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

1.7.2021

Google Core update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

2.6.2021

Google Core update

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

4.12.2020

Google - The December 2020 Core Update

Potvrdený
ALGORITMUS

4.12.2020

Seznam neoficiálna aktualizácia

Nepotvrdený
Google updates
ALGORITMUS

21.9.2020

Google - possibly an unannounced update

Nepotvrdený
Google updates
ALGORITMUS

6.5.2020

Májový Google Core update 2020

Potvrdený
ALGORITMUS

15.4.2020

Seznam - Aktualizácia modelu užitočnosti

Potvrdený
Google updates
ALGORITMUS

13.1.2020

Google - January 2020 Core Update

Potvrdený
ALGORITMUS

5.4.2024

Google core update

Potvrdený