Ako bolo na SEO Restart 2022

Po korone sa opäť v Prahe konala tradičná akcia SEO Restart a Spotibo na nej samozrejme nemohlo chýbať.

Akcie sa zúčastnilo okolo 270 SEO špecialistov z Čiech a Slovenska. Organizácia bola veľmi dobrá a občerstvenie tiež stálo za to 🙂 Začalo sa síce s miernym časovým sklzom, ale napriek tomu bol harmonogram počas dňa udržaný takmer presne podľa plánovaného rozpisu.

Na konferencii odznelo 10 prednášok od popredných česko-slovenských SEO osobností a nižšie sa dočítate, o čom sa hovorilo.

Prečo by sa mal SEO špecialista zaujímať o Pinterest?

Konferenciu otvorila prvou prednáškou Eliška Bielková, ktorá hovorila o tom ako sa pomocou Pinterestu dostať k novým zákazníkom a to tak použitím Pinterestu ako vyhľadávača, ako aj využitím Pinterestu k zobrazovaniu na Google a Sezname. V prednáške zaznelo niekoľko zaujímavých štatistických informácií.

Napr. že 70% užívateľov Pinterestu tvoria ženy, v Čechách na daný moment Pinterest aktívne používa 1 600 000 ľudí mesačne a stále rastie, 97% vyhľadávaných výrazov nie je spojených s brandom a podobne.

Využitie Pinterestu je zaujímavé predovšetkým pre spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja nábytku, dekorácií, oblečenia a čohokoľvek kde ľudia hľadajú vizuálnu inšpiráciu. Nakoľko aj takéto spoločnosti patria do portfólia našich klientov, informácie od Elišky som vnímal ako veľmi zaujímavé a myslím, že niektoré z tipov, ktoré zazneli, môžu byť pre nás užitočné.

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Best practise pre organicky úspešný článok

Vedeli ste, že až 90% všetkého obsahu na internete nemá žiadnu organickú návštevnosť? Aj s takouto informáciou nás oboznámil Zdeněk Dvořák a vzápätí sa podelil aj o to, ako písať články tak, aby ste patrili k tým zvyšným 10%, ktoré organickú návštevnosť majú.

Zdeněk rozdelil tvorbu obsahu na 6 častí.

 1. Prieskum – čo ľudia hľadajú? Aký je zámer vyhľadávajúceho (search intent)? Aká je konkurencia, mám možnosť pre dané frázy uspieť? Akú dĺžku má obsah, ktorý je v organickom vyhľadávaní pre relevantné kľúčové frázy najúspešnejší? Aké typy výsledkov sa zobrazujú? Rankujú články na moju tému? atď…
 2. Písanie – na základe zhromaždených dát vytvoríme najlepší možný obsah
 3. Monetizácia – Zdeněk zdôraznil, že aj článkový obsah vie zarábať peniaze a netreba sa báť tlačiť na konverzie. Ako príklad uviedol úspešné affiliate weby, ktorých cieľom číslo 1 je správna optimalizácia pre konverzie.
 4. Publikovanie
 5. Propagácia
 6. Vylepšovanie – používanie Google Search Console a Ahrefs. Ďalšie vylepšovanie obsahu pre kľúčové frázy podľa priority. Sledovať hlavne vyhľadávanosť a pozíciu článku pre danú kľúčovú frázu.

Postup pri písaní úspešného organického článku

Obrázok: Postup pri tvorbe úspešného článku

V rámci prednášky Zdeněk  podrobnejšie rozobral jednotlivé body, načrtla sa aj téma optimalizácie výsledkov v SERP-e. Prednáška bola informačne bohatá a verím tomu, že pre mnohých užitočná.

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Úspešné migrácie veľkých webov: príprava a proces

Daniel Ďuriš sa v technickom SEO vyzná a každý kto sa v SEO komunite nejaký čas pohybuje už o ňom určite počul. Vo svojej prednáške, na príklade reálnych projektov, zhrnul, ako sa pripraviť a realizovať migráciu veľkého webu.

Nakoľko technické SEO je moja srdcová záležitosť a v čase konferencie sme mali v Spotibo rozbehnutých niekoľko migrácií, toto bola jedna z prednášok na ktoré som sa osobitne tešil.

Daniel veľmi pekne zhrnul celý proces a jeho princípy a podelil sa s tým ako to robia v Basta digital (priložil dokonca aj praktický checklist).  Podelil sa tiež o reálne výsledky migrácie a to, aký vývoj organickej návštevnosti po migrácií u svojich klientov zaznamenali.

Danielovu prednášku hodnotím ako veľmi zaujímavú a prospešnú pre každého, kto sa zaujíma o technické SEO a problematiku migrácie webu.

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Rýchlosť webu pre marketérov krok za krokom

Kto sa zaujíma o rýchlosť webu, určite pozná Martina Micháleka. V česko-slovenskom “rybníku” patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti v oblasti web performance. Nakoľko tejto téme sa pomerne aktívne venujem a s Martinom som už mal tú česť absolvovať školenia aj konzultácie, prednáška mne osobne nepriniesla veľa nových informácií.

Napriek tomu zazneli dôležité veci, predovšetkým týkajúce sa správneho merania významných metrík, ktoré by mal každý SEO špecialista poznať. Martinovi patrí veľká vďaka za to, že sa aktívne podieľa na osvete v tejto oblasti a posúva tak česko-slovenskú komunitu zase o niečo ďalej.

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Redizajn iVysílaní Českej televízie z pohľadu SEO

Prednáška Šárky Jakubcovej v ktorom zhrnula redizajn webu ČT, v mojom ponímaní, tvorila akúsi nadstavbu už skôr spomenutej prednášky Daniela Duriša o migrácii veľkých webov. Princípy o ktorých Daniel hovoril sme si tak so Šárkou mohli prejsť na reálnom projekte ešte raz.

Bolo veľmi zaujímavé mať možnosť nahliadnuť pod povrch a vidieť s akými problémami sa tím pri redizajne stretával akým spôsobom ich riešili a aké výsledky vo finále boli dosiahnuté.

Súvisiace zdroje:

Share of Voice – Najprísnějšia metrika všetkých SEO reportov

Aká je miera viditeľnosti vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania? Martin Pichlík sa vo svojej prednáške venoval práve tejto téme a okrem spôsobu výpočtu sa podelil aj o svoje skúsenosti s hľadaním vhodných príležitostí a teda, ako nájsť kľúčové slová na ktoré sa zamerať, kde existuje najväčšia medzera oproti konkurencii a ako s tým ďalej pracovať.

Postup pri práci s Share of Voice zhrnul Martin do 5 krokov:

 1. Príprava datasetu
 2. Vypočítanie návštevnosti
 3. Vydelím návštevnosť celkovou hľadanosťou datasetu
 4. Zistím Share of Voice
 5. Hľadám príležitosť

Vzorec pre výpočet Share of Voice (SOV)

Obrázok: Vzorec pre výpočet Share of Voice (SOV)

V súvislosti s hľadaním príležitostí Martin uviedol 2 prístupy a 2 taktiky s ktorými pracovať:

Prístupy

 1. Sústredíme sa na menej kľúčových slov s vysokou hľadanosťou
 2. Sústredíme sa na väčšie množstvo kľúčových slov s nižšou hľadanosťou.

Taktiky

 1. Hľadáme kľúčové slová, ktoré nemáme v TOP 10
 2. Hľadáme kľúčové slová, ktoré máme na 6-10 pozícii

Informácie, ktoré na prednáške zazneli boli určite pre mnohých hodnotné a majú svoje miesto v rámci vyhodnocovania KPI, analýzy kľúčových slov ako aj určovania ďalšieho smerovania rozvoja webu.

Súvisiace zdroje:

Milisekundy vydělávají miliony, tak nenechte nakupovat Vaše zákazníky u konkurence

Radim Daniel Pánek vo svojej prednáške tak trochu nadviazal na Martina Micháleka prednášajúceho na tému rýchlosti o niečo skôr. Táto prednáška však bola poňatá inak, z pohľadu skúseného testera.

Radim hovoril, okrem iného, o tom, že je dôležité monitorovať a testovať web počas celého dňa, nakoľko zaťaženie servera sa mení v závislosti od aktuálnej návštevnosti resp. ideálne počas najväčšej prevádzky a nie v čase minimálneho zaťaženia. Počas dňa sa užívateľská skúsenosť na webe môže meniť a tomu je potrebné prispôsobiť aj testovanie a následné, s tým súvisiace, kroky.

Graf - vývoj metrík počas dňa

Obrázok: Vývoj stavu metrík počas dňa

Tak isto sa zmienil o tom, aká forma reportovania sa mu osvedčila. V skratke: Pretvorte metriky do viet a podávajte technickú informáciu zrozumiteľnou formou, napr:

Ukážka prezentácie na tému Milisekundy zarábajú milióny

Obrázok: Príklad zrozumiteľného reportovania

Pre mňa obohacujúca prednáška, pri ktorej sme mali možnosť nazrieť na problematiku “page performance” z pohľadu skúseného testera.

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Prečo je projektové riadenie v SEO dôležitejšie než SEO

Legendárny Pavel Ungr, okrem technických problémov s ovládačom na prepínanie slajdov a mikrofónom ( 🙂 ), zaujal svojou prednáškou zameranou na tému projektového riadenia v SEO. Hovoril okrem iného o tom ako si správne zadefinovať SEO ciele, stratégie a taktiky k ich dosiahnutiu, ako aj to, ako odhadovať priority a prínos našich aktivít v SEO.

Ciele, stratégie a taktiky

Obrázok: Príklad cieľov, stratégií a taktík

Pavel tiež spomenul, že je vhodné používať systémy pre plánovanie (napr. FREELO) a samozrejme nezabúdať na monitoring zmien na webe a vyhnúť sa tak rozbitiu SEO (napr. pomocou Google Alerts, Collabimu, Marketing Minera alebo SEO ROBOTA od Jardy Hlavinky. Ja len doplním, že na tento účel veľmi dobre poslúži aj nástroj Spotibo 🙂 ).

Súvisiace zdroje: Prezentácia na stiahnutie

Investícia do SEO? Vypočítejme si potenciál…

Zaujímavá prednáška Richarda Klačka o tom, na akých princípoch v Taste vyvíjajú svoj nástroj pre odhadovanie SEO potenciálu, tzv. OSPET.

Definícia OSPET

Téma odhadovania potenciálu navrhovaných SEO aktivít je SEO agentúram známa a ako vyplynulo aj zo skúsenosti Richarda, existencia veľkého množstva faktorov, ktoré na organickú návštevnosť môžu mať vplyv značne sťažuje a v niektorých prípadoch priam znemožňuje správne odhadovať ako sa bude situácia v čase vyvíjať.

Napriek tomu v Taste sa o to aktívne pokúšajú a snažia sa nájsť mechanizmus (vo forme nástroja OSPET) ako možno čo najpresnejšie predikovať vývoj organickej návštevnosti.

Vstupnými dátami pre nástroj OSPET je .xlsx dokument v ktorom je zadefinované:

 1. kľúčové slovo,
 2. mesačná hľadanosť,
 3. vstupná stránka, pozícia,
 4. konkurenčnosť dotazu,

a dodatočná konfigurácia v ktorej si je možné zadefinovať napr. priemerné CTR, plánovaný objem prác na SEO, aktuálnu mesačnú organickú návštevnosť, priemerný počet mesačných konverzií, priemernú hodnotu objednávky a podobne.

Na základe týchto dát následne nástroj OSPET vyhodnotí potenciál budúcej pozície, pre dané kľúčové slovo, odhadovanú návštevnosť, odhadované konverzie ako aj odhadované tržby.

Výstup z OSPET

Obrázok: Ukážka výstupu z OSPET-u

Páčilo sa mi ako nad touto problematikou v Taste uvažujú a mám za to, že metodika na ktorej pracujú má potenciál priniesť zase o niečo presnejšiu odpoveď na otázku “Koľko mi SEO prinesie?”.

Súvisiace zdroje:

Analýza kľúčových slov v R

Pre mňa osobne najočakávanejšia prednáška celého SEO restartu. Kľúčovky sú neodmysliteľnou súčasťou práce mnohých SEO konzultantov a v Spotibo sa dlhodobo zamýšľame nad tým ako ich robiť čo možno najefektívnejšie a rozumne automatizovať a systematizovať proces. Prístup ku klasifikácii kľúčových slov na základe regulárnych výrazov a zadefinovaných pravidiel, s ktorým sa Marek Prokop na prednáške podelil, pre nás v Spotibo nie je úplnou novinkou a už nejaký čas takýto spôsob automatizácie v agentúre využívame.

Oproti ručnej klasifikácií to má množstvo výhod. Vo finále je celý proces možné zvládnuť rýchlejšie a nechať si tak priestor na to, čo je naozaj pri analýze kľúčových slov dôležité a to je interpretácia a odporúčania vyplývajúce z analýzy.

Čo však pre mňa bolo nové je využívanie R-ka s ktorým som zatiaľ nepracoval a zaujímalo ma teda, či je možné celý proces s R-kom ešte viac zefektívniť.

Mal som pocit, že 30 minút, ktoré boli na túto prednášku vyhradené bolo málo na to, aby sa dala téma dostatočne podchytiť. Princípy však boli vysvetlené a Marek sa tiež podelil o cenné zdroje, ktoré je možné si naštudovať ak má niekto záujem kopať sa v problematike viac do hĺbky. Túto príležitosť určite rád využijem a do R-ka sa v blízkej budúcnosti rozhodne pustím.

Súvisiace zdroje:

Panelová diskusia

Konferenciu zakončila panelová diskusia pod vedením Filipa Podstavca, ktorej účastníkmi boli Pavel Ungr, Zdeněk Nešpor a Jakub Rejnuš. Riešili sa rôzne témy ako napríklad štruktúrované dáta, najčastejšie chyby v SEO, obrázkové vyhľadávanie, SEO zdroje, ktoré sa oplatí sledovať a podobne.

Atmosféra v rámci voľnej diskusie bola veľmi príjemná a uvoľnená, zodpovedali sa otázky na ktoré počas prednášok nebol dostatočný časový priestor a celkovo to bola fajn bodka za celým dňom.

Budeme sa tešiť na ďalší ročník 2023 🙂

Ďalšie reporty zo SEO Restartu:

O tom ako prebiehali predchádzajúce ročníky si môžete prečítať tu:

 

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodinyZanechať prvý komentár

Čítajte ďalej