Rozvoj, inovácie. Sumár roka 2023.

Kto chce robiť skvelé SEO, musí sa vyznať v marketingu. Kódovaní. Analytike. V obsahu aj v stratégii. Kto chce robiť SEO komplexne, nemôže byť sám.

Potrebuje tím. Dobre zohraný. Taký, ktorý dokáže čo najviac zužitkovať znalosti a skúsenosti všetkých.

Kolektívne a unikátne know-how vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu SEO agentúr.
Preto tomu venujeme veľa pozornosti. V roku 2023 sme sa viac sme sa zamerali na rozvoj služieb a súčasného tímu, než na jeho rozširovanie:

  • Tímové know-how sme rozšírili o cca 130 nových či aktualizovaných tém. Zaznamenávame reálne dopady ranking faktorov, SEO testy, ladíme checklisty. Minulý rok sme dávali dôraz na to, aby sa to stalo návykom, bežnou súčasťou našej práce. Využívame systém tzv. chytrých poznámok, ktoré sú navzájom prepojené. Pre ukážku, malý výsek tém a ich prepojenia:
    SEO znalosti mapa
  • Takmer každý má priestor 2 – 4 dni mesačne na sebarozvoj či rozvoj služieb.
  • Pokračujeme v “know-how kolečkách”, na ktorých každý týždeň diskutujeme o získaných skúsenostiach či novinkách v SEO.
  • Extra pozornosť venujeme rozvoju SEO stratégií. Metodiku a postupy musí ovládať každý SEO konzultant, resp. konzultantka.
  • Nebolo dňa, kedy by sme neriešili nejakú migráciu, redizajn webu. Prekvapuje ma, že stále nachádzame v procesoch detaily, ktoré sa dajú zlepšiť a viac minimalizovať riziká prepadu po redizajne.
  • V AI sme samozrejme tiež ponorení :). Šetrí nám čas s mnohými úlohami. Snažíme sa ju využívať aj nad úroveň rozhrania ChatGPT. AI hrá úlohu aj v niektorých SEO stratégiách, najmä v súvislosti so škálovaním tvorby obsahu. OpenAI API využívame tiež v internej aplikácii na automatickú klasifikáciu kľúčových slov.

Teší ma, že o niečo viac komunikujeme čo robíme a zdieľame know-how. Okrem občasných prednášok a rozhovorov sme začali pravidelne publikovať na blogu. Hlavne SEO novinky a návody. Nie je to ešte úplne ideálne, mohli by sme robiť viac. Snáď tento rok, položky v publikačnom pláne vyzerajú optimisticky :).

Nesmierne si vážim, že väčšina našich klientov prichádza cez odporúčania. Ďakujem vám za to. Inak by sme nemohli pracovať na tak zaujímavých projektoch.

Nie vždy sa viditeľnosť vo vyhľadávačoch vyvíjala podľa predstáv, hoci viem, že sme do toho dali maximum. Google je nepredvídateľný. O to mám väčšiu radosť, keď prácu kolegov podporujú aj takéto milé referencie za 2023:

Kamil Aujesky, projekt Billdu.com:
“Spolupráca so Spotibo splnila všetky moje očakávania. Ciele, ktoré sme si stanovili sa nám podarilo dosiahnuť v horizontoch, ktoré sme odhadli. Všetci ľudia zo Spotibo s ktorými sme spolupracovali boli profesionáli, proaktívni a pravidelne prinášali nápady na zlepšenia v SEO aktivitách a celkovej stratégii.”

Michal Královič, Tonerpartner:
“Spotibo nám za posledných 5 rokov nepretržite poskytuje vynikajúce SEO služby, ktoré hrajú kľúčovú rolu v našom online raste a rozvoji. Ich komplexný prístup a dôsledná práca na všetkých SEO aktivitách nám pomohli dosiahnuť stabilný rast vo viacerých krajinách, kde TonerPartner pôsobí.”

Peter Kuna, Dovolenka.sme.sk:
“So Spotibo spolupracujeme už 10 rokov. Za ten čas nám poskytli vynikajúce rady a stratégie v oblasti SEO, ktoré nám umožnili dosiahnuť výrazné zvýšenie viditeľnosti našej webstránky vo vyhľadávačoch. Vďaka ich špičkovým postupom sme zaznamenali nárast návštevnosti a predajov.
Vážime si ich flexibilitu, ochotu a schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa trendom a algoritmickým zmenám, čo nám umožnilo udržať si konkurenčnú výhodu na trhu.”

Lukáš Rudinský, Kariera.zoznam.sk:
“Ich profesionálny, zároveň ľudský prístup, vynikajúce know-how, a efektívna stratégia viedli k zlepšeniu našej organickej návštevnosti, resp. celého produktu. S radosťou odporúčame agentúru Spotibo každému, kto hľadá kvalitnú službu v oblasti SEO.”

Dominika Košnarová, Mojalekaren.sk:
“Oceňujeme spolupráci se Spotibo nejen v počáteční fázi, kdy nám poskytli kvalitní SEO audit, ale i v samotném průběhu projektu, kdy vypracovali strategii a plán aktivit vedoucí ke zvyšování kvality stránek.
Vážíme si jejich vstřícného, profesionálního přístupu, rychlé zpětné vazby a celkové úrovně komplexních SEO služeb, které v rámci spolupráce poskytují.”

Pavol Lužbeťák, redizajn Megaubytovanie.sk:
“So spoluprácou so Spotibo sme boli veľmi spokojní. Oceňujeme ľudský prístup, promptné reakcie, flexibilitu ale aj profesionálne výstupy a reporting. Na Spotibo sme sa mohli spoľahnúť vo všetkom na čom sme sa dohodli.”

Viď aj prípadovú štúdiu k našej spolupráci.

Boris Vaculčiak, redizajn Topky.sk:
“Jednou z výziev na rok 2023 bolo spustenie dlho pripravovaného redizajnu portálu Topky.sk. Okrem krajšieho vizuálu a lepšej užívateľskej skúsenosti bolo našim cieľom udržať a postupne zvýšiť organickú návštevnosť z vyhľadávačov. Vďaka výbornej spolupráci nášho interného špecialistu a SEO odborníkov zo Spotiba sa nám to podarilo. Pred nasadením nového kódu do produkcie tento skvelo fungujúci tím identifikoval niekoľko potenciálne problematických oblastí. Všetko sme zoptimalizovali podľa konkrétnych odporúčaní. Podarilo sa nám spoločne udržať návštevnosť z Google vrátane discover feedu.”

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodinyZanechať prvý komentár

Čítajte ďalej