SEO & AI: Analýza relevancie kľúčových slov

Prinášame návod od nášho klienta Michala Královiča, e-commerce manažéra TonerPartner, ktorý AI otestoval na procese analýzy relevancie kľúčových slov. Hoci presnosť nie je stopercentná, je to skvelou pomôckou ako ušetriť čas a inšpiráciou pre využitie potenciálu umelej inteligencie v SEO.

Ak riešite SEO stratégie pre väčší e-commerce projekt, pravdepodobne ste už hľadali spôsoby, ako zefektívniť procesy v analýze kľúčových slov. Aj ja som sa snažil nájsť spôsob, ako nahradiť hodiny manuálneho posudzovania jednotlivých kľúčových slov a určiť ich relevanciu pre konkrétne kategórie produktov. V jednom z našich e-commerce projektov máme približne 450 podkategórií produktov (s tisíckami nižších podkategórií). Predstavte si, aký časovo náročný by bol proces analýzy, ak by sme všetko robili ručne.

Preto som sa začal obzerať po tzv. “word embedding” technikách, ktoré využívajú vektory. Napríklad Word2vec a začal som používať Python skripty. Keďže nemám silné technické ani programátorské zručnosti, rozhodol som sa optimalizáciu procesov na chvíľu odložiť. 

Pri experimentovaní s ChatGPT, mi však napadla myšlienka využiť ho na určenie relevancie pre veľké množstvo kľúčových slov. Vyskúšal som to
na veľkej databáze českých kľúčových slov. Výsledky boli pôsobivé! Presnosť sa pohybuje okolo 70% – 80%, na základe môjho subjektívneho hodnotenia. 

ChatGPT v aplikácii Google Sheets a hodnotenie relevancie kľúčových slov

Prvým krokom je inštalácia doplnku ChatGPT pre aplikácie Sheets a Docs (ak ju ešte nemáte). Rýchly inštalačný sprievodca je súčasťou môjho článku.

Ak máte doplnok ChatGPT nastavený, pripravte si dáta. Budete potrebovať zoznam jednotlivých kľúčových slov (napríklad v stĺpci A), pre ktoré chcete určiť relevanciu a skupinu kľúčových slov, ktoré reprezentujú tému kategórie. Zvyčajne definujem kategóriu s minimálne 10–15 kľúčovými slovami, ale môžete to vyskúšať aj s jedným všeobecným kľúčovým slovom.

Ak definujete tému kategórie pomocou zoznamu niekoľkých kľúčových slov, umiestnite ich do samostatnej bunky a oddeľte ich čiarkami. Ak definujete tému s jedným kľúčovým slovom, môžete toto slovo použiť priamo použiť v texte zadania (promtu).

Príklad promtu:

"On a scale from 0 (not relevant) to 10 (very relevant), determine the relevance of the word:" & A1 & " overall to the group of these words:"&$D$1&". In the output, use only the number, do not write any word."

Ja som používal príkazy v angličtine, možno vám dobre zafunguje aj slovenská alternatíva:

"Na stupnici od 0 (nerelevantné) do 10 (veľmi relevantné), určite relevanciu slova: "&A1&" vo všeobecnosti voči skupine týchto slov: " & $D$1 & ". Výstup obsahuje iba číslo, nepíš žiadne slovo."

Poznámka: V bunke D1 používam zoznam fráz na definovanie témy kategórie s kľúčovými slovami oddelenými čiarkou.

Ukážkový výstup ChatGPT ohľadom relevancie kľúčového slova v Google Sheets

Niekoľko užitočných poznámok k procesu:

  1. Na začiatku som používal rozsah 0–100, ale keďže som dostával iba čísla zaokrúhlené na desiatky, nebolo to veľmi užitočné. Môžete si vybrať, čo vám najviac vyhovuje.
  2. Aj keď požiadam ChatGPT, aby poskytol iba číslo ako odpoveď, niekedy to nesplní. Namiesto toho dá textovú odpoveď alebo ukáže relevantné kľúčové slová pre každé jednotlivé slovo v skupine slov, ktoré popisujú kategóriu alebo tému.
  3. Keď definujem kategóriu iba jedným slovom, šance na získanie číselnej odpovede sú nižšie.
  4. Pre niektoré kľúčové slová sa môže namiesto výstupu zobraziť chyba. V takomto prípade je potrebné funkciu odstrániť a znova vložiť.
  5. Možno budete musieť zmeniť úroveň relevancie, aby ste rozhodli, či je slovo relevantné alebo nie, na základe vlastných slov. Často automaticky odstraňujem slová s relevanciou nižšou ako 7 (niekedy 6).

Ďalší obsah od Michala Královiča nájdete na Medium.com. Toto je preklad jedného z nich. Aby vám neunikli ďalšie články, dajte mu follow, prosím.

Spätná väzba je dôležitá: Budeme radi, ak nám napíšete čo si myslíte. Uvítame aj akékoľvek otázky, návrhy alebo nápady. Tiež budeme radi ak sa pridáte do nášho neslettera.

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodinyZanechať prvý komentár

Čítajte ďalej