Keyword Golden Ratio Experiment – v top 10 za 48 hodín

Poznáte metódu Keyword Golden Ratio alebo KGR? 

Po prvý krát ju zadefinoval Doug Cunnington a v SEO komunite sa o nej už nejaký ten čas hovorí. Napriek tomu, že je metóda pomerne známa, stále sa nájdu ľudia, ktorí o nej nepočuli a ešte viac takých, ktorí ju pri tvorbe obsahu svojho webu nevyužívajú.

KGR pritom sľubuje celkom zaujímavé výsledky, ktoré stoja za bližšie preskúmanie. Veď kto by sa nechcel do 48 hodín po napísaní článku objaviť v TOP 10 na relevantné kľúčové slová a prakticky okamžite začať získavať organickú návštevnosť pre svoj projekt. 

Už počujem ako sa niektorí z vás pozastavili:

“Nooo, počkať!” 

“Povedal si v TOP 10?” 

“Veď v iných článkoch o KGR som čítal o TOP 50, niekde dokonca o TOP 100.” 

Áno, sám autor metódy KGR hovorí o akejsi garancii umiestnenia v TOP 50 a niekde dokonca spomína TOP 100. Nikto z nás však pravdepodobne nechce míňať drahocenný čas a finančné prostriedky na tvorbu obsahu, ktorý sa nakoniec objaví na 4+ stránke vo výsledkoch vyhľadávania Googlu. 

My v Spotibo tiež nie a preto sme sa rozhodli preveriť funkčnosť tejto metódy a to, či naozaj stojí za to sa ňou ešte v dnešných dňoch zaoberať. Metóde KGR sme sa pozreli na zúbok a s cieľom čo najviac zvýšiť pravdepodobnosť zobrazenia v TOP 10 sme si ju navyše jemne upravili. 

A výsledok? 

Myslím, že môžem povedať, že stojí za to. V tomto článku sme pre vás pospisovali ako sme postupovali a čo sme zistili.

Čo je KGR

Skôr než prejdeme k veci, vysvetlime si v krátkosti čo to KGR je. 

KGR je metóda, ktorá pracuje prevažne s long-tailovými kľúčovými slovami s nízkou hľadanosťou, ktoré ešte neobjavila konkurencia. Jej čaro sa skrýva v tom, že je veľmi jednoduchá a založená na dátach. Pri dodržaní presného postupu sľubuje možné získanie zaujímavých pozícií už do 48 hodín od publikovania článku, čo je obzvlášť pri nových a málo zabehnutých weboch veľmi zaujímavé.

Vzorec

Už z textu vyššie vyplýva, že KGR pracuje s konkurenčnosťou a hľadnosťou kľúčovej frázy, pričom pre ich stanovenie existujú konkrétne pravidlá:

Konkurencia: počet výsledkov v SERPe obsahujúcich v titulku kľúčovú frázu (používa sa operátor allintitle: )

Hľadanosť kľúčovej frázy: menej ako 250 / mesačne

Vzorec pre výpočet KGR vyzerá nasledovne:

Vzorec pre výpočet KGR

Cieľom je nájsť kľúčové slová, kde je výsledná hodnota KGR v ideálnom prípade nižšia ako 0.25.

Cieľ experimentu

Funguje ešte KGR?

Algoritmy vyhľadávačov sa stávajú čoraz inteligentnejšie a pracujú stále viac s kontextom stránky. Neprestajne počúvame o tom, že už nemá zmysel sústrediť sa pri tvorbe obsahu na konkrétne kľúčové slová ale na témy. Vychádzať preto z presnej zhody kľúčovej frázy v titulku možno nemusí predstavovať najlepšiu SEO taktiku. 

Inými slovami, s prihliadnutím na fakt, že táto metóda bola zadefinovaná pred niekoľkými rokmi, môže sa stať, že dnes už zhoda v titulku nemusí byť tak silným ukazovateľom konkurenčnosti danej frázy ako tomu bolo v čase jej založenia.

V rámci tohto experimentu sme si teda dali za cieľ preveriť fungovanie metódy Keyword Golden Ratio (KGR) v podmienkach slovenského internetu a zaujímalo nás či a pre aké typy webov metóda funguje v dnešných časoch. 

Dokážeme sa zobraziť v top 10?

Nemenej dôležité bolo preveriť, či sa s nami vybranými kľúčovými frázami dokážeme umiestniť medzi top 10 výsledkami SERPu.Špeciálne nás to zaujímalo pri nových webstránkach a weboch s nízkou autoritou.

Naša úvaha bola jasná. Umiestniť sa v top 50 je síce pekné, ale ak nie sme na prvej stránke vyhľadávania, neprinesie nám to žiadnu návštevnosť. A o to predsa vo finále ide.

Typy webov

Na tento účel sme experiment vyskúšali na 5 weboch, ktoré sme si rozdelili do týchto 5 kategórií:

 1. Novo založený web
 2. Založený nedávno, s nízkou autoritou domény (DR pod 5) 
 3. Dlhšie založený (3+ roky) s nízkou autoritou domény (DR pod 5) 
 4. Dlhšie založený so stredne vysokou autoritou domény (DR medzi 25-35)
 5. Dlhšie založený s vysokou autoritou domény (DR nad 60)

U každého typu webu nás zaujímalo:

 • Po akom čase od publikovania Google prišiel na novú vstupnú stránku?
 • Za aký čas odvtedy ako Google navštívil novú vstupnú stránku, túto stránku zaindexoval?
 • Na akej pozícií sa vstupná stránka zobrazuje v SERPe pre hlavné kľúčové slovo?
 • Mení sa pozícia v čase?
 • Prináša stránka návštevnosť? Ak áno, akú?

Ako sme postupovali

 1. Výber webov na ktorých budeme realizovať experiment
 2. Výber tém, ktoré spĺňajú kritéria pre KGR
 3. Tvorba obsahu pre vybrané témy
 4. Publikovanie obsahu
 5. Vloženie novej stránky do GSC
 6. Sledovanie vývoja
 7. Spísanie výsledkov

Výber webov na ktorých sa experiment realizoval

Tabuľka - výber webov pre experiment

Výber tém, ktoré spĺňajú kritéria pre KGR

Pre posúdenie vhodnosti kľúčového slova sme vytvorili stručný tabuľkový prehľad, ktorý obsahuje:

 1. hlavné kľúčové slovo na ktoré sa v rámci konkrétneho článku chceme zamerať, 
 2. hľadanosť (podľa Ahrefs), 
 3. počet výsledkov v SERPe, obsahujúcich v titulku hlavné kľúčové slovo (zistené cez operátor allintitle:), 
 4. hodnotu výsledku podľa vzorca KGR (do 0.25 je téma vhodná pre KGR),
 5. web na ktorom bude téma spracovaná.
 6. Posúdenie SERPu: zhodnotenie relevantnosti výsledkov v SERPe a Search intentu (spomínate ako som v úvode hovoril o tom, že metódu sme si jemne doplnili s cieľom zvýšenia pravdepodobnosti zobraziť sa v TOP 10? Tak toto je ono).

Tabuľka: zhodnotenie vhodnosti tém

V ďalších krokoch sme tvorcom obsahu vypracovali zadanie pre jednotlivé KGR témy a publikovali obsah na príslušných weboch. Po publikovaní sme, pomocou Search Console, Googlu oznámili existenciu novej stránky a sledovali ako sa bude experiment vyvíjať. 

Výsledky

Po akom čase od oznámenia existencie novej stránky Google prišiel na novú vstupnú stránku?

Postup bol pri každej stránke rovnaký. Po publikovaní stránky sme v rozhraní Google Search Console (GSC) požiadali o indexáciu. Vo všetkých prípadoch robot navštívil stránku do 1 minúty od žiadosti o indexáciu v GSC.

Za aký čas odvtedy ako Google navštívil novú vstupnú stránku, túto stránku zaindexoval?

Tabuľka - čas zaindexovania článkov v rámci experimentu

Na akej pozícií sa vstupná stránka zobrazovala v SERPe pre hlavné kľúčové slovo?

Novo založený web (redkovka.sk) 

Hlavné kľúčové slovo: “čierna reďkovka recepty” (hľadanosť podľa Ahrefs 250 / mesiac)

Zo začiatku to vyzeralo ako veľký neúspech. Stránka sa po zaindexovaní Googlom zobrazovala na pozícii 100+, neskôr sa pozícia o niečo zlepšila na 90+. Po 12 dňoch sa nachádzala na pozícii 70 a nemala žiadnu organickú návštevnosť. Po 20 dňoch od indexácie stránky (po 22 dňoch od publikovania) však nastal zlom a stránka sa prvý krát objavila v top 10, konkrétne na pozícii 9, kde zotrvala 3 dni. V tomto období začala získavať prvú organickú návštevnosť a následne sa presunula ešte vyššie na pozíciu č. 6.

Pozíciu č. 6 sme považovali za obrovský úspech pre úplne novo vytvorený web, posun na pozíciách v Googli však nezastavil a po dvoch mesiacoch od publikovania, bez akýchkoľvek ďalších zásahov, obsadila stránka pozíciu č. 1 pre hlavnú frázu (viď screenshot nižšie).

 

Nedávno založený web s nízkou autoritou domény (fajnorova.sk) 

Hlavné kľúčové slovo: “darovacia zmluva na 1/2 domu vzor” (hľadanosť podľa Ahrefs 150 / mesiac)

Prakticky okamžite po zaindexovaní stránky sa táto na hlavné kľúčové slovo nachádzala na pozícii č. 2, kde sa nejaký čas aj udržovala. Po 28 dňoch od publikovania (27 dní po zaindexovaní Googlom) sa posunula o priečku vyššie na zaslúženú prvú pozíciu. 

 

Zabehnutý obsahový web s nízkou autoritou domény (onlinezmluvy.sk) 

Hlavné kľúčové slovo: “ako vybaviť splnomocnenie na preberanie pošty” (hľadanosť podľa Ahrefs 150 / mesiac)

Po zaindexovaní sa na hlavnú frázu stránka nachádzala na pozícii č. 2 (resp. 3 – viď nižšie), kde sa do doby publikovania článku aj držala. Nad nami sa zobrazovala iba oficiálna stránka slovenskej pošty.

Článok 3: Pozícia č. 3 v SERPe

Zabehnutý web so stredne vysokou autoritou domény (Spotibo.sk)

Hlavné kľúčové slovo: “ako vyzerá url adresa” (hľadanosť podľa Ahrefs 50 / mesiac)

Po zaindexovaní, sa stránka na hlavnú frázu nachádzala na pozícii č. 7, kde sa do doby publikovania článku aj držala. 

Môj, ako sa neskôr ukázalo, optimistický odhad bol, že by sme sa mohli s novým článkom nachádzať niekde na pozícii č. 3. Toto sa však nepotvrdilo a to napriek tomu, že vychádzajúc z allintitle: operátora neexistoval web obsahujúci v titulku našu kľúčovú frázu.

Článok 4: Pozícia č. 7 v SERPe

Zabehnutý web s vysokou autoritou domény (Sportnet.sme.sk)

Hlavné kľúčové slovo: “kalanetika cviky” (hľadanosť podľa Ahrefs 150 / mesiac)

Po zaindexovaní sa stránka na hlavnú frázu nachádzala na pozícii č. 2, pričom predtým sa nachádzali ešte 3 video výsledky (ak počítame aj video výsledky stránka sa zobrazovala na pozícii č. 5). V čase sa pozícia stránky jemne zhoršila a nachádzala sa striedavo medzi pozíciami 3 a 4 (+ video výsledky vo vrchnej časti SERPu). Necelý mesiac po publikovaní stránky sa však pozícia ustálila na prvej priečke, pričom sa zobrazovala aj nad spomínanými video výsledkami, ktoré dovtedy boli pred akýmikoľvek výsledkami s textovým obsahom.

Prináša stránka návštevnosť?

Potenciál získania návštevnosti je časť, ktorá nás zaujímala najviac. Práve podľa nej sme primárne posudzovali úspešnosť celého experimentu. 

Pomocou vyššie uvedeného postupu sa nám podarilo do pár dní získať prvú organickú návštevnosť pre každý jeden z článkov. 

Novo založený web (redkovka.sk) 

Nedávno založený web s nízkou autoritou domény (fajnorova.sk) 

Zabehnutý obsahový web s nízkou autoritou domény (onlinezmluvy.sk) 

Zabehnutý web so stredne vysokou autoritou domény (Spotibo.sk)

Zabehnutý web s vysokou autoritou domény (Sportnet.sme.sk)

Zhrnutie

Funguje KGR? 

Nám v novembri 2022 fungovalo 🙂 

Ja osobne Keyword Golden Ratio považujem za univerzálne použiteľnú metódu a za jeden z najlepších prístupov pre mladé či úplne novozaložené weby, s nízkou konkurencieschopnosťou. 

Náš experiment ukázal, že aj s úplne novým webom je možné dostať sa do top 10 a začať získavať organickú návštevnosť už pár dní od publikovania obsahu. V našom prípade to síce nebolo za spomínaných 48 hodín ale 22 dní, kým sa nový web začal zobrazovať v top 10, aj tak to však považujem za úspech. 

Je vysoko motivačné, keď prvá relevantná návštevnosť začne prichádzať už po pár dňoch od založenia webu. Zdá sa, že pri vhodnom výbere tém to je možné dosiahnuť a KGR vám k tomu dá dobrý základ. 

Aby sme zvýšili šancu rankovať sa v TOP 10, okrem počtu výsledkov obsahujúcich v titulku našu cieľovú frázu sme si všímali aj to aké výsledky sa na danú frázu v SERPe objavujú

V niektorých prípadoch sa môže stať, že konkrétnu cieľovú frázu obsahuje v titulku napríklad len 5 či menej webov, pokiaľ sa však pozrieme na to aké výsledky sa pre danú frázu zobrazujú zistíme, že prvá stránka je plná kvalitných výsledkov so synonymickým obsahom a na autoritatívnych doménach.  V takomto prípade by som asi hľadal inú cieľovú frázu, nakoľko predpoklad dostať do top 10 s novým webom je tu veľmi nízky. 

To sa ukázalo aj na praktickom príklade z nášho experimentu. V prípade frázy “ako vyzerá URL adresa”, pre ktorú sme optimalizovali článok na webe našej agentúry, nám podľa operátora allintitle: vyšlo, že neexistuje žiadny web obsahujúci v titulku takúto frázu. Pre potreby výpočtu KGR to v podstate znamená, že pre túto frázu neexistuje konkurencia. Ak sa však pozriete do výsledkov vyhľadávania na túto frázu, zistíte, že je plná relevantných odkazov na kvalitné weby, ktoré riešia prevažne tému Čo to je URL adresa

Pri analýze výsledkov SERPu tiež nezabúdajte na posúdenie typu obsahu, ktorý sa zobrazuje. Pokiaľ tvoríme informačný obsah, chceme aby sa na danú frázu v SERPe objavovali výsledky s informačným obsahom a nie napr. ecommerce stránky. Inými slovami, všímajte si ako Google posudzuje zámer vyhľadávajúceho (search intent) a prispôsobte tomu svoj obsah. V opačnom prípade tiež významne znižujete šancu objaviť sa v top 10.

Záver: Potvrdilo sa nám, že pri posudzovaní vhodnosti tém je dôležité komplexnejšie posudzovanie konkurenčnosti, než vyžaduje metóda KGR.

Pokiaľ však máte zabehnutý web s vyššou autoritou a máte pocit, že vám dáva zmysel tvoriť obsah aj pre longtailové frázy s nižšou hľadanosťou, môžete sa plne spoľahnúť na KGR vzorec bez dodatočnej analýzy výsledkov na prvej stránke. V drvivej väčšine prípadov by ste mali byť úspešný a umiestniť sa medzi top 10 výsledkami a to prakticky do pár hodín. Ak však doplnkovo venujete pár minút aj analýze SERPu, zvýšite predpoklad, že vaša pozícia bude o niečo vyššia a získate tak vyššiu návštevnosť.

Rozšírené KGR

Z našich skúseností sme KGR takto rozšírili:

 1. Nájdeme vhodné frázy podľa základného vzorca KGR
 2. Hľadáme požadovanú frázu (bez allintitle, úvodzoviek a podobne) a vyhodnocujeme výsledky na prvej stránke. 
 3. Ak sa na prvej stránke nachádzajú málo relevantné či nekvalitné výsledky, téma je vhodná na spracovanie. V opačnom prípade sa vraciame k bodu č. 1.

Postup - Rozšírené posudzovanie KGR

Budeme radi, ak tiež rozšírené KGR vyskúšate a podelíte sa o svoje skúsenosti.

Zdroje a podobné články:

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodinyZanechať prvý komentár

Čítajte ďalej