Viete čo znamenajú skratky QDF a QDD?

Väčšina z nás sa už pravdepodobne stretla v procese vyhľadávania na Google s princípom QDF (Query Deserves Freshness, vyhľadávací dopyt si zaslúži aktuálnosť).

Google v rámci tohto princípu kladie hlavný dôraz na aktuálnosť obsahu, ako sú napr. najnovšie správy, udalosti, politické dianie, celebrity, trendy a mnohé ďalšie témy, kde sa očakáva, že užívateľ chce poznať najčerstvejšie informácie. V praxi to znamená zobrazenie najnovšieho publikovaného obsahu na prvých pozíciách v organickom vyhľadávaní.

Prečo je QDF pre SEO dôležité?

Je potrebné si uvedomiť, že ak je daná téma citlivá na čerstvosť informácii, tak nový či aktualizovaný obsah môže relatívne ľahko “prebiť” aj starší autoritatívny obsah. Preto je dôležité priebežne na obsahu pracovať a poskytovať aktuálne informácie.

Príklad QDF v praxi

Pri hľadanom výraze „koronavírus“, ktorý patrí medzi témy, od ktorých sa v súčasnej neustále sa meniacej pandemickej situácii vyžaduje čo najväčšia aktuálnosť výsledkov, Google zobrazuje ako prvé Hlavné udalosti, publikované v priebehu uplynulých hodín, rovnako ako aj štatistiky a vývoj počtu nových prípadov.

príklad QDF v praxi

Čo znamená QDD (Query Deserves Diversity)

Je takmer isté, že Google využíva pri zobrazovaní hľadaných dotazov viac než len jeden princíp. Medzi princípy patrí aj QDD (Query Deserves Diversity, vyhľadávací dopyt si zaslúži diverzitu), ktorého podstata je nie je úplne potvrdená. Viaceré zmienky o diverzite výsledkov sa objavili aj v uniknutnej dokumentácii k vyhľadávaniu na Google. Je všeobecne známe, že sa Google snaží zobraziť vždy tie najrelevantnejšie výsledky pre hľadané frázy, ktorých zobrazenie je v organickom vyhľadávaní podmienené viacerými faktormi (napr. autorita webu, spätné odkazy a pod.).

Kľúčovým faktorom je v prípade QDD správny typ obsahu, ktorý poskytuje užívateľom najlepšiu odpoveď na ich hľadanú frázu.

Primárnym účelom QDD je zobrazovať na rôzne vyhľadávané frázy rôzne typy obsahu. Či už produktové stránky, stránky informatívneho charakteru, diskusné fóra, fotografie, videá, rich snippety (napr. miestne firmy podľa geolokácie) a pod.

Prečo je QDD dôležité?

V prípade QDD je dôležité sledovať, aké typy stránok/obsahu Google zobrazuje pri rôznom type hľadaných fráz. Na základe toho, môžete prispôsobiť a vytvárať aj svoj obsah.

Napr. ak sú na TOP 10 pozíciách vo výsledkoch organického vyhľadávania (na prvej strane výsledkov) iba dva e-shopy s predajnou kategóriou, tak sa 3. najlepší e-shop zobrazí až na 2. strane výsledkov, pretože Google na prvej stránke uprednostní aj iné typy obsahu, než len eshopy (obrázky, videá, miestne firmy a pod.).

Príklady QDD v praxi

Príklad s dopytom “Vymena oleja”

Napríklad po zadaní frázy „vymena oleja“ nám Google zobrazí:

  • ako prvé informatívne výsledky postupov/návodov ako postupovať pri výmene oleja,
  • návrhy podobných vyhľadávaní,
  • tzv. “local pack”, ktorý prezentuje najbližšie firmy, ktoré poskytujú tieto služby na základe geolokácie, pričom sa následne vo výsledkoch zobrazujú stránky aj na konkrétne autoservisy.

Príklad QDD v praxi

Výsledky vyhľadávania naznačujú, že hľadaním “výmena oleja”, užívatelia častejšie hľadajú návody, ako to urobiť. A ak hľadajú firmu, preferujú nejakú zo svojho okolia.

Takže ak máte firemnú stránku so službou na výmenu oleja, prvú priečku s ňou zrejme nedosiahnete.

Príklad s dopytom “Ako vymeniť olej”

V prípade hľadaného výrazu „ako vymeniť olej“ sa snaží Google diverzifikovať výsledky aj podľa jeho obsahu a zamerania, pričom ponúka výsledky týkajúce sa výmeny oleja v aute ale aj v motorke:

Príklad QDD

Do výsledkov vyhľadávania tentokrát Google zaradil ako vhodnú odpoveď na hľadanú frázu aj video návody.

Ak by ste chceli uspieť vo vyhľadávaní “Ako vymeniť olej”, najlepším riešením by bolo pripraviť textový aj video návod. Ten by mal byť samozrejme lepší, než všetky ostatné, aby ste si popredné pozície zaslúžili.

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodiny