Prípadová štúdia

SEO pre redizajn Megaubytovanie.sk, Megaubytko.cz

Redizajnom a migráciám webov sa ako SEO konzultanti venujeme viac ako 10 rokov. Za ten čas sme si mali možnosť prejsť desiatkami redizajnov webov rôznych veľkostí a zložitosti.

Jedným z najväčších a najkomplexnejších bol redizajn webu pre lídra medzi ubytovacími portálmi na Slovensku, MegaUbytovanie.sk a jeho českej varianty MegaUbytko.cz.

Tento redizajn zahŕňal kompletnú prerábku pôvodného systému, tak na backende ako aj na frondende. Menilo sa úplne všetko od použitých technológií, cez klientskú a admin sekciu až po samotný dizajn webu.

Developerskú časť redizajnu mali pod palcom Superkodéři, to aby sme sa vo vyhľadávačoch po redizajne neprepadli sme zabezpečovali my v Spotibo. Celý proces profesionálne zastrešil Ľ. Jochim a tím Megaubytovania. 

Pavol Lužbeťák, zakladateľ Megaubytovania:

Pavol Lužbeťák

So spoluprácou so Spotibo sme boli veľmi spokojní. Oceňujeme ľudský prístup, promptné reakcie, flexibilitu ale aj profesionálne výstupy a reporting.

Na Spotibo sme sa mohli spoľahnúť vo všetkom na čom sme sa dohodli  a v spolupráci pokračujeme aj naďalej.

O projekte

MegaUbytovanie.sk je lídrom medzi ubytovacími portálmi na Slovensku, ktorý je na trhu už 12 rokov. Aby udržali krok s dobou a boli aj naďalej schopní poskytovať služby prvotriednej kvality, rozhodli sa pre kompletnú inováciu svojho pôvodného webového riešenia, ktorá zahŕňala komplexnú prerábku systému na strane backendu ako aj frontendu.

Web je systémovo veľmi náročný a rozsiahly a denne ho len z Google navštevujú tisícky ľudí hľadajúcich ubytovanie po celom Slovensku a v Českej republike. 

Cieľ

Kľúčovou úlohou pri redizajne bolo v najvyššej možnej miere minimalizovať pokles existujúcej návštevnosti a zabezpečiť plynulý prechod na nové, modernejšie technické riešenie.

Trvanie prác

Naša účasť v procese redizajnu trvala približne 4 mesiace. Z toho 3 mesiace zabrali prípravné práce a posledný mesiac sa niesol v znamení monitoringu, vyhodnocovania a dodatočných úprav.

Hlavné výzvy

Veľkosť webu

Weby Megaubytovanie.sk a český variant Megaubytko.cz sú obrovské. Počet stránok, ktoré sa na každom z webov generujú sa nepohybuje v desaťtisícoch a dokonca ani v státisícoch, ale v miliónoch. Každý web je dostupný v šiestich rôznych jazykových mutáciách (SK, CZ, PL, HU, DE, EN).

Vzhľadom na komplexnosť sme si museli dať extra záležať tak v procese prípravy, ako aj pri nastavovaní následného monitoringu a vyhodnocovania. Našťastie, uvedenú masívnosť webu veľmi dobre kompenzovala rozumne vystavaná štruktúra webu a tiež dobre nastavená analytika.

2

Domény

10

Subdomén

2 300 000

ZAINDEXOVANÝCH URL

Implementácia nových technických riešení

Systém, na ktorom Megaubytovanie beží, prešiel kompletnou prerábkou. Frontend je vytvorený v Javascripte, konkrétne v React frameworku Next.js. 

Aj napriek tomu, že základná štruktúra webu sa nemenila, množstvo úprav bolo spojených s priamym rizikom negatívneho dopadu na návštevnosť webu z vyhľadávačov.

Pri implementácií nových technických riešení na web preto bolo, prakticky počas celého procesu prípravy, nevyhnutné hľadať kompromisy, ktoré nám umožnia minimalizovať riziko negatívnych dopadov na návštevnosť z vyhľadávačov, no zároveň nebudú stáť v ceste potrebe implementácie nových technických riešení.

Výsledky

Vývoj návštevnosti

Redizajn webu vždy predstavuje riziko straty určitej časti organickej návštevnosti, minimálne dočasne. I keď sú všetky postupy zvládnuté správne a podľa odporúčaní vyhľadávačov, k istému poklesu môže dôjsť. 

V tomto prípade však redizajn dopadol nad naše očakávania. I keď na Sezname sme bezprostredne po redizajne mohli sledovať dočasný pokles, v prípade Google, nie len, že organická návštevnosť ani len dočasne nepoklesla, no v medziročnom porovnaní dokonca mierne vzrástla (SK aj CZ).  

Google

MegaUbytovanie.sk
Medziročné porovnanie návštevnosti. Plná čiara = aktuálny rok, Prerušovaná čiara = rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku.

MegaUbytko.cz
Medziročné porovnanie návštevnosti. Plná čiara = aktuálny rok, Prerušovaná čiara = rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku.

Na prvý pohľad vyzerá rast v čase redizajnu fantasticky. Avšak, aby sme boli korektní, musíme dodať, že to nebolo zapríčinené len našou zásluhou. 

Dôvodom je, že v období redizajnu boli pozastavené reklamy vo vyhľadávaní (PPC). Keďže “zmizli”, viac ľudí prišlo na web cez neplatené výsledky. 

Aby sme takéto vplyvy dokázali odfiltrovať, v rámci SEO analytiky sledujeme aj pozície dôležitých kľúčových slov. Tie si bezprostredne po redizajne (1 mesiac) udržali stabilné pozície a v Čechách bolo dokonca možné pozorovať jemné zlepšenie na pozíciách 1-3 vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Vývoj pozícií

Google – Bezprostredný vývoj pozícií (cca 1 mesiac po redizajne)

MegaUbytovanie.sk
Sledovanie vývoja pozícií pre vybrané kľúčové slová počas prvého mesiaca po redizajne. Meranie na dennej báze.
MegaUbytko.cz
Sledovanie vývoja pozícií pre vybrané kľúčové slová počas prvého mesiaca po redizajne. Meranie na dennej báze.

Google – Následný vývoj

Megaubytovanie.sk

Pôvodný dataset sledovaných kľúčových slov sme dodatočne rozšírili a, ako je možné vidieť na grafe nižšie, pozície sa z dlhodobého hľadiska oproti pôvodnému stavu mierne zlepšili. Dôvodom tohto zlepšenia sú s vysokou pravdepodobnosťou dodatočne vykonané úpravy na webe, no významnú úlohu mohol zohrať aj Google Core update, ktorý zhruba v tom čase prebiehal.

Megaubytko.cz

CZ verziu webu sme už pred redizajnom alternatívne na väčšom datasete sledovali. Ako je možné vidieť na grafe nižšie, z dlhodobého hľadiska sa pozície sledovaných kľúčových slov na českom Google vyvíjali veľmi dobre a môžeme pozorovať prakticky konštantne trvajúce mierne zlepšenie.

Seznam

Na Českom trhu je potrebné počítať tiež s vyhľadávačom Seznam, ktorý po Google predstavuje druhý najvýznamnejší zdroj organickej návštevnosti webu. Osobitne preto bolo potrebné dohliadnuť na prístupnosť obsahu webu s ohľadom na špecifiká Seznamu. 

Hoci na Google bezprostredne po redizajne žiadne významnejšie posuny (na pozíciách sledovaných kľúčových slov ani v návštevnosti) nenastali, na Sezname po redizajne došlo k miernemu poklesu tak na pozíciách niektorých kľúčových slov ako aj v organickej návštevnosti, a to aj napriek tomu, že technicky bol všetok dôležitý obsah pre Seznambota správne sprístupnený. 

Aj to je žiaľ súčasť rizika, ktoré predstavuje redizajn a istý pokles v organickej návštevnosti, minimálne dočasný, je niečo čo môže nastať a je potrebné brať to do úvahy.

Sledovanie vývoja pozícií pre vybrané kľúčové slová počas prvého mesiaca po redizajne. Meranie na dennej báze.

Napriek kolísaniu pozícii bezprostredne po redizajne, ďalší vývoj pozícií sledovaných kľúčových slov na Sezname mal pozitívny trend (i keď v porovnaní s Google bol vývoj na Sezname o čosi turbulentnejší. 

Obdobne ako na SK verzii, toto zlepšenie je už čiastočne spojené s úpravami po redizajne. V čase redizajnu sme identifikovali niekoľko úprav od implementácie ktorých sme predpokladali pozitívny dopad na organickú návštevnosť. Jednalo sa primárne o úpravy v robots.txt či doplnenie / úpravu existujúceho obsahu. Z dôvodu minimalizácie potenciálneho rizika sme však ich implementáciu odložili až na čas po redizajne.

Zhodnotenie spolupráce

So Superkodérmi máme viaceré veľmi dobré skúsenosti, podieľali sa aj na vývoji Spotibo nástroja. V spojení s tímom Megaubytovania to bola výnimočná skúsenosť. Všetci títo ľudia majú obrovskú zásluhu na finálnom úspechu celého procesu. Sme vďační, že sme dostali príležitosť zúčastniť sa na takejto spolupráci a budeme sa tešiť na podobné kooperácie v budúcnosti.

Pavol Lužbeťák, zakladateľ Megaubytovania:

Pavol Lužbeťák

So spoluprácou so Spotibo sme boli veľmi spokojní. Oceňujeme ľudský prístup, promptné reakcie, flexibilitu ale aj profesionálne výstupy a reporting.

Na Spotibo sme sa mohli spoľahnúť vo všetkom na čom sme sa dohodli  a v spolupráci pokračujeme aj naďalej.

Chcete mať medzi prípadovkami aj váš projekt?

Chcem ponuku na mieru

Ďalšie prípadové štúdie