Prípadová štúdia

Štart 10-ročnej spolupráce s Petit Press

Projekty vydavateľstva Petit Press navštívi približne dva milióny používateľov mesačne. Spolupracujeme od roku 2013.

Zadanie

Základné očakávanie od klienta znie: „Chceme, aby bol obsah, ktorý vytvárame na internete, čo najdostupnejší našim čitateľom.

Cieľom SEO pre spravodajstvo je zvyšovanie návštevnosti, predovšetkým akvizícia nových používateľov. Úspešnosť e-commerce projektov závisí od nárastu počtu objednávok.

Petit Press SME

Ako sme začali?

Stretli sme sa so zadávateľom a podrobne prebrali ciele, aktuálny stav a možné cesty, kadiaľ sa vybrať. Od začiatku sme teda mali na stole vyložené všetky karty a vedeli, ako s nimi budeme hrať.

Na jednu loď

Kvalitné SEO vychádza z dobre navrhnutého webu (ekosystému webov) a koncepčného uvažovania v rámci marketingovej komunikácie. A tiež zo skvelo zohraného tímu, kde každý vníma svoju úlohu.

Oboje zaistili školenia pripravené na mieru. Projektoví manažéri a programátori tak získali väčší vhľad a istotu vo vnímaní SEO.

Hodnotenie prínosu školenia

Graf prínosu školenia - Veľmi prínosné 45%, skôr prínosné 55%.

Princípy, procesy, postupy

Aby sa chuť do zmien, ktorú školenie vyvolalo, čo najlepšie odrazila na celom projekte, nastavili sme jasné procesy.

  • SEO checklist: Súhrn kontrolných bodov, ktoré je potrebné počas redizajnu alebo po spustení nového webu skontrolovať.
  • SEO stratégia: Pre Petit Press bola veľmi špecifická. Vydavateľstvo vlastní väčšie množstvo webov, ktoré sa môžu navzájom podporovať. Popritom musia efektívne propagovať ďalšie projekty a byť neustále prívetivé pre používateľov.
  • Nastavenie SEO analytiky: SEO je celkom dobre merateľné. Aspoň v prípade, že meranie správne nastavíte.

Dobrá analýza – polovica úspechu

SEO často zasahuje do štruktúry webu, obsahu, do technických detailov a ovplyvňuje aj komunikáciu navonok. Zmeny môžu byť mierne alebo razantné. Ich správnosť vždy stojí na vstupných analýzach.

Technická SEO analýza

Odhaľuje nedostatky, ktoré bránia vyhľadávačom nájsť a správne vyhodnotiť obsah na webe a obsahuje odporúčania, čo s nedostatkami robiť a s akou prioritou.

Po realizácii navrhnutých krokov, je výsledkom web, ktorý nehádže vyhľadávačom polená pod nohy a realizované SEO aktivity majú maximálny možný efekt.

Analýza kľúčových slov

Analýza pomôže zistiť, aké informácie sú dôležité pre používateľov a ako, prípadne ako často, ich používatelia hľadajú.

Súčasťou odporúčaní môže byť odhad toho, čo zapracovanie kľúčových slov prinesie. Analýza sama občas býva základom pre návrh informačnej architektúry webu a slúži pre prácu s nadpismi a titulkami.

Stratégia link buildingu

Vďaka stratégii link buildingu nachádzame cesty k získavaniu hodnotných spätných odkazov. Stratégia pomáha projekt podporovať tiež na ďalších úrovniach marketingu a podnikania.

Ukážky analýz

Ukážka technickej SEO analýzy

Ukážka problému v technickej SEO analýze.

Ukázka analýzy kľúčových slov

Ukážka z analýzy kľúčových slov.

Realizácia, vyhodnocovanie

Analýzy a stratégie sú základom pre prácu všetkých členov tímu. Uvedomujú si priority a dôležitosť jednotlivých krokov. Vďaka tomu majú často na mesiace dopredu danú agendu svojich činností, upravenú na základe časových i rozpočtových možností.

Vždy majú chrbát krytý svojim SEO konzultantom a vždy tiež vedia, prečo danú aktivitu robia a ako ju vyhodnocovať a určovať jej úspešnosť. SEO je nikdy nekončiaci kolobeh činností. Len tak môže byť úspešné.

Priebeh prác na SEO - výber aktivít - plán práce - realizácia - vyhodnotenie

Priebeh prác na SEO.

Chcete mať medzi prípadovkami aj váš projekt?

Chcem ponuku na mieru

Ďalšie prípadové štúdie