Rozšírené KGR: vylepšenie populárnej SEO taktiky k získaniu TOP pozícií

Minulý rok sme sa v Spotibo venovali experimentu v rámci ktorého nás zaujímalo či ešte stále, a ako, funguje metóda Keyword Golden Ratio, alebo skrátene KGR (autorom metódy je Doug Cunnington). Výsledky tohto experimentu boli veľmi dobré a nás samých prekvapilo ako dobre sa obsah rankoval a to nie len pri zabehnutých, ale predovšetkým v prípade nového, či málo zabehnutého webu

Experiment sme robili na 5 rôznych weboch, pričom v testovacej skupine sa nachádzal úplne nový web založený len pre účely experimentu, viac či menej zabehnuté weby, ako aj veľký, známy spravodajský web s vysokou autoritou. Až na jednu výnimku sa nám vo všetkých testovaných prípadoch, podarilo umiestniť na cieľové frázy na 1. pozícii. V jednom prípade sme skončili na pozícii č. 2 na frázu “ako vybaviť splnomocnenie na preberanie pošty”, hneď za oficiálnou stránkou pošty.

Takýmto výsledkom však metóde KGR vďačíme iba čiastočne. Predovšetkým pri novom a málo zabehnutom webe (i keď nie len) sme sa rozhodli metódu KGR rozšíriť a práve toto rozšírenie nám umožnilo rankovať sa na 1. pozícii pre hľadanú frázu ako “čierna reďkovka recepty” a začať získavať relevantnú návštevnosť s úplne novým webom, založeným iba pre účely SEO experimentu.

Upravenú metódu sme si pracovne nazvali rozšírené KGR a v tomto článku sa podelíme s “tajomstvom”, ktoré sa za týmto pojmom skrýva. Aby ste sa aj vy (dokonca aj s úplne novým webom) dokázali v priebehu niekoľkých dní, maximálne týždňov, rankovať na zaujímavé, hľadané frázy a získavať organickú návštevnosť.

O čom je (rozšírené) KGR

Tak ako pôvodná metóda KGR, aj naša rozšírená verzia je predovšetkým o tom, ako nájsť ideálne príležitosti pre tvorbu nového obsahu

Za pomoci konkrétnych indikátorov sa snažíme objaviť témy, ktoré sú hľadané, avšak konkurencia ich zatiaľ nedostatočne spracovala a existuje vysoká pravdepodobnosť, že ak tieto témy kvalitne spracujeme my, budeme sa zobrazovať na prvých pozíciách vo vyhľadávaní, a to aj s úplne novým alebo rozbiehajúcim sa webom.

Praktickým rozdielom medzi metódou KGR a našou rozšírenou verziu je, že pokiaľ metóda KGR sa snaží identifikovať frázy, pre ktoré máte potenciál zobrazovať sa v top 50 vo výsledkoch vyhľadávania Google (vychádza z tvrdenia autora metódy KGR), cieľom rozšíreného KGR je spoľahlivo identifikovať tému, pri ktorej máte potenciál zobrazovať sa v top 5, v najhoršom prípade v top 10. 

Dobre sa to počúva. Poďme si ale povedať ako na to:

Ako postupovať

Rozšírené KGR je možné vyjadriť v 3 krokoch nasledovne:

 1. Nájdeme vhodné frázy podľa základného vzorca KGR
 2. Pre každú frázu vyhodnocujeme výsledky na prvej stránke výsledkov vyhľadávania 
 3. Ak sa na prvej stránke nachádzajú málo relevantné či nekvalitné výsledky, téma je vhodná na spracovanie. V opačnom prípade téma nie je vhodná a celý proces opakujeme.

Vo forme diagramu, je postup pri Rozšírenom KGR možné vyjadriť nasledovne.

1. Nájdeme vhodné frázy podľa základného vzorca KGR

KGR pracuje s pomerom konkurenčnosti a hľadnosti kľúčovej frázy:

Počet allintitle: výsledkov vyjadruje množstvo konkurenčných stránok, ktoré používajú rovnaké kľúčové slovo v titulku. Zistíte to zadaním operátora allintitle: priamo do Google napr. takto:

Hľadanosť kľúčovej frázy by mala byť nižšia ako 250 mesačne.

Vhodné frázy môžete hľadať manuálne alebo si môžete pomôcť nástrojmi ako Collabim či Semor, ktoré ponúkajú možnosť istú časť procesu automatizovať a ušetriť vám tak nejaký čas.

Prvé dva kroky sú rovnaké, nezávisle od toho, či sa vhodné frázy rozhodnete hľadať manuálne alebo pomocou nástroja.

 1. Vytvorte si zoznam relevantných kľúčových fráz s mesačnou hľadanosťou (na lokálnom trhu) 250 alebo menej (pomocou Ahrefs, Semrush, Mangools, Collabimu, Marketing Mineru alebo iného podobného nástroja),
 2. Pripravený zoznam, upravte tak, aby jednotlivé frázy boli v gramaticky správnom formáte s diakritikou. Nakoľko v ďalšom kroku budete pracovať s absolútnou zhodou zadanej frázy s frázou v titulku, ak by ste použili frázy bez diakritiky dostali by ste nesprávne výsledky.

  Veľkým pomocníkom mi v tomto bol ChatGPT, do ktorého som nahádzal väčšie množstvo fráz – s diakritikou aj bez – a v priebehu pár chvíľ mi poskytol výstup fráz so správnou diakritikou, použiteľných v ďalšom kroku.

Ďalší postup sa líši v závislosti od toho, či analýzu robíte manuálne alebo pomocou nástroja.

Manuálne posudzovanie

 1. V anonymnom okne do Google postupne vkladajte vybrané frázy (s diakritikou) za pomoci operátora “allintitle:” Zaznamenajte si počet výsledkov pre každú frázu. 
 2. Vypočítajte KGR pomocou vzorca: počet allintitle: výsledkov / hľadanosť.
 3. Frázy s KGR skóre menej ako 0,25 sú vhodné pre ďalšie spracovanie. Tieto si samostatne vyznačte aby ste s nimi mohli pracovať v ďalšom kroku.

Využitie nástroja na čiastočnú automatizáciu procesu

Pre účely tohto článku spomeniem prácu s Collabimom, obdobne však bude proces vyzerať aj pri práci so Semorom.

 1. Pripravený zoznam kľúčových fráz (s diakritikou) vložte do Collabimu a zaškrtnite možnosť “Zmerať KGR”.
 2. Collabim vám automaticky vypočíta hodnoty KGR a oznámi, ktoré kľúčové slová sú vhodné pre ďalšie spracovanie a ktoré naopak nie.

Ja som si tento výstup pre seba upravil do zjednodušenej podoby a vo finále vyzeral zhruba takto:

Takto vyzbrojení môžeme prejsť do ďalšej fázy.

2. Vyhodnotenie výsledkov na 1. strane SERP-u

Pri uplatnení klasickej metódy KGR, by sme pri prvom bode skončili a začali tvoriť obsah optimalizovaný pre kľúčové slová s KGR skóre menším ako 0.25.

Pri rozšírenom KGR však navyše pridávame ešte jeden krok a tým je analýza 1. stránky SERP-u. Práve tento krok považujeme za najväčšie “tajomstvo úspechu” celej metódy. 

Samotné KGR je metóda pomocou ktorej získate zaujímavé tipy na témy, ktoré je vhodné obsahovo pokryť. Analýza 1. stránky SERP-u vám však pomôže tieto tipy vytriediť a vybrať tie, s ktorými máte najvyššiu pravdepodobnosť zobraziť sa v TOP 5 – 10. Tento krok je časovo pomerne náročný a pracný, prináša však nesmierne dôležitý vhľad na to, či máte reálnu šancu umiestniť sa s “KGR frázami” na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania alebo nie.

Ako výsledky posudzujeme

Proces posudzovania kvality zobrazených výsledkov je v porovnaní s exaktným výpočtom KGR, pomerne subjektívny. Viacerí ľudia môžu kvalitu výsledkov vyhodnotiť rozdielne. Napriek tomu však existujú určité princípy, ktorých sa pri posudzovaní kvality môžeme držať a pomáhajú nám dosiahnuť želané výsledky. Ja pracujem s týmito:

a) Ako Google hodnotí zámer vyhľadávajúceho (tzv. search intent) pre danú frázu? Ak plánujem písať blogový článok, výsledky vo vyhľadávaní by mali mať informačný charakter. 

b) Nachádzajú sa na prvej stránke autoritatívne domény alebo nízko autoritatívne weby, posty zo sociálnych sietí, či zahraničné weby s automaticky preloženým obsahom?

c) Sú výsledky vyhľadávania relevantné k hľadanej fráze? Nájde medzi nimi užívateľ konkrétnu odpoveď na zadaný dotaz alebo odpovedajú na niečo čo síce tematicky súvisí ale neodpovedá priamo na dotazovanú tému? 

V našom ukážkovom príklade sme na posúdenie KGR skóre vložili do Collabimu 49 fráz. Z týchto Collabim určil 6 fráz ako tzv. KGR kandidátov (frázy spĺňajúce kritéria podľa metódy KGR). Ako vhodné na spracovanie sme z týchto fráz vybrali nakoniec iba dve.

Každú zo 6 fráz (KGR kandidátov) sme samostatne vložili do vyhľadávania Google. Tento krát bez parametra allintitle: a podľa vyššie uvedených kritérií sme posudzovali, aké výsledky sa vo vyhľadávaní zobrazujú. Tu opäť môžete pracovať manuálne alebo si prácu zefektívniť napríklad nástrojom Marketing Miner, ktorý pre uvedené frázy dokáže zanalyzovať prvú stránku SERP-u a všetko uviesť hotové v prehľadnej tabuľke. 

Ukážme si napríklad ako sme vyhodnocovali výsledky pre frázu “kúpno predajná zmluva na pozemok”. 

Na prvý pohľad sa jedná o ideálnu frázu. Podľa Ahrefs sa hľadanosť tejto frázy pohybuje na úrovni 250 mesačne

Počet výsledkov obsahujúcich v titulku túto frázu je pritom iba 6.

Ak si to hodíme do vzorca pre výpočet KGR dostaneme krásny výsledok 0,024 (Výpočet: 6 / 250 = 0,024), čo napovedá o veľmi vysokej pravdepodobnosti pre zobrazenie sa na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania. 

Ideálna fráza poviete si. 

Pozrime sa však, aké výsledky sa pre danú frázu zobrazujú na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania:

Na prvej stránke sa zobrazujú autoritatívne domény a i keď v titulku poväčšine nie je spomenutá naša cieľová fráza, všetky stránky sú vysoko relevantné a až na výnimky optimalizované pre frázu “Kúpna zmluva na pozemok”, ktorá predstavuje synonymum k našej cieľovej fráze

Pravdepodobnosť, že s článkom na tému  “Kúpno-predajná zmluva na pozemok” by ste sa s novo založeným, či málo zabehnutým webom zobrazili v top 10 je tak v danom prípade veľmi nízka.

Vhodnejším kandidátom na spracovanie sa však javí fráza “elektronické odhlásenie vozidla”. Hľadanosť tejto frázy je podľa dát v Ahrefs 250 mesačne. 

V prípade hľadania absolútnej zhody pomocou operátora allintitle: zistíme, že Google nevie o žiadnej stránke, ktorá by vo svojom titulku obsahovala túto frázu. 

To vyzerá nádejne. 

Poďme ale ďalej. Aké výsledky Google pre danú frázu zobrazuje?

I keď v Top 10 sa objavujú aj vysoko autoritatívne weby ako slovensko.sk, minv.sk, pravda.sk a podobne, tieto poväčšine ponúkajú obsah, ktorý nie je priamo relevantný k danému dotazu (napríklad neriešia špecificky elektronické odhlásenie vozidla ale len všeobecný postup pri prepise vozidla). 

Na prvej stránke sa okrem iného zobrazuje tiež Facebookový post na tému elektronického prepisu automobilu, a na druhej pozícii sa dokonca objavuje web s DR 0 (podľa Ahrefs) bez akýchkoľvek spätných odkazov. To sú pozitívne signály, ktoré naznačujú, že so správnym obsahom by sme na danú frázu mohli byť úspešní. Tejto téme by som pravdepodobne dal šancu. 

Záver:

Metóda KGR je stále veľmi zaujímavá a môže slúžiť ako užitočný pomocník pri výbere vhodných tém na spracovanie. Obzvlášť ak váš web ešte nie je dostatočne zabehnutý. 

Samotný vzorec je však potrebné vnímať viac ako nápovedu či tip, na aké témy by mohlo dávať zmysel tvoriť obsah pre začínajúci web. Odporúčame dať si tú prácu a konkrétne tipy ešte doplnkovo preveriť vo výsledkoch vyhľadávania. Získate tak pomerne presný prehľad o tom či danú tému stojí za to spracovať alebo sa radšej venovať niečomu inému.

Titulok stránky je stále vhodným (pravdepodobne najlepším) indikátorom toho o čom stránka je. Samotný fakt, že nejaká stránka neobsahuje absolútnu zhodu s našou frázou však ešte neznamená, že daná stránka nie je k danej fráze relevantná. 

V našom prípade sme si to ukázali na fráze “kúpno predajná zmluva na pozemok”, ktorá sa síce podľa vzorca KGR môže zdať ako ideálna téma na spracovanie, pri bližšom pohľade však vidíme, že je to len iná forma ako ľudia môžu hľadať informácie o “kúpnej zmluve na pozemok”, pričom táto téma je pomerne vysoko konkurenčná. 

Google je dnes už dostatočne inteligentný na to aby porozumel, že sa jedná o jednu tému a podľa všetkého nás pri spracovaní témy “kúpno predajná zmluva na pozemok”, so začínajúcim webom, nebude čakať vytúžený úspech a pozícia na prvej stránke vo vyhľadávaní.

Naopak spracovanie témy ako “elektronické odhlásenie vozidla” môže byť vhodným kandidátom na spracovanie a existuje vysoká pravdepodobnosť, že ak sa rozhodnete túto tému spracovať, umiestnite sa aj s menej autoritatívnym webom na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania. Už za pár dní tak môžete na svoj web získavať novú organickú návštevnosť. 

Tak čo? Vyskúšate si rozšírené KGR aj vy? Ak áno, podeľte sa s nami s vašimi výsledkami, prípadne nápadmi na vylepšenie.

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodinyZanechať prvý komentár

Čítajte ďalej